Veilig shoppen op internet


Veilig shoppen op internet
Met dit artikel zijn wij het helemaal eens: shoppen op internet moet geen slapeloze nachten bezorgen.
Betrouwbaarheid en kwaliteit van de leveringen vinden wij belangrijk. Tips zijn altijd welkom !
Wij zijn nog niet lid van een waarborgfonds, omdat wij net gestart zijn. Over het algemeen zijn de kosten hoog (min. eur 500,00 per jaar voor een lidmaat schap Thuiswinkelorganisatie) en is hierdoor niet rendabel voor een kleine webwinkel.
Maar wij zijn wel bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden zijn
Wij willen graag onze bestaaande en toekomstige klanten extra zekerheden bieden. Alle mogelijkheden worden serieus bekeken.
De volgende informatie kan handig bij het kopen via interet;
Bron: Tros Radar
Veilig shoppen op internet
Bij het bestellen op het internet zou u de volgende regels in acht moeten nemen om er voor te zorgen dat dit virtuele shoppen u geen slapeloze nachten zal bezorgen.
* Ga goed na bij welk bedrijf u bestelt. Als je een produkt koopt waarbij onderhoud belangrijk is, check dan bijvoorbeeld bij de fabrikant of de importeur in Nederland of je hier service kunt krijgen wanneer je bij de internetleverancier koopt.
* Bestel de eerste keer voor een bescheiden bedrag om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de leverancier te testen.
* Maak duidelijke afspraken over wie het risico draagt van het vervoer en de kosten van transport. Als het risico bij u ligt, zorg dan dat het vervoer verzekerd is.
* Zorg dat duidelijk vastligt welk recht van toepassing is, en hoe je moet klagen en binnen welke termijn. Bedenk dat het niet vanzelfsprekend is dat het Nederlandse recht van toepassing is. Wel is er al een EG-richtlijn voor op afstand gesloten overeenkomsten die bescherming moeten bieden aan de consument die producten of diensten bestelt via de telefoon, postorderbedrijf of met behulp van de computer.
* Raadpleeg zorgvuldig de voorwaarden van de maatschappij die je credit card heeft afgegeven. In het bijzonder ook wat betreft de mogelijkheid om ten onrechte afgeschreven betalingen ongedaan te maken en om je betaalcard in noodgevallen te blokkeren. Ook met je creditcard betalen via het internet is niet 100% veilig. Hackers zijn in sommige gevallen in staat om 'mee te kijken' met de gedane boeking. Zo hebben ze vervolgens alle gegevens die ze nodig hebben om op een valse naam aankopen te doen.
* Bekijk de website goed. Staat er een adres en telefoonnummer genoemd op de site? Controleer ook of de webwinkel ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.
* Typ de naam van de webwinkel in een zoekmachine zoals Google; op deze manier ziet u snel of er klachten over de webwinkel zijn.
* De Thuiswinkelorganisatie is een organisatie waarbij vele webwinkels zijn aangesloten. Deze webwinkels houden zich aan de voorwaarden die de Thuiswinkelorganisatie heeft opgesteld en bij geschillen wordt er bemiddeld.
* Ook al staat het Keurmerk Thuiswinkel Waarborg van de Thuiswinkelorganisatie op een website, controleer altijd via de eigen site van de Thuiswinkelorganisatie of de winkel er aangesloten is!

* Stuur ter controle een mailtje naar het mailadres dat op de website van de webwinkel vermeld staat. Wordt er goed en snel gereageerd op uw vraag?
* De algemene voorwaarden van een webwinkel moeten makkelijk te vinden zijn en ook duidelijk leesbaar.
* Als u gaat bestellen let er dan op dat in de adresbalk https:// staat. De s achter http geeft aan dat u via een beveiligde verbinding werkt en dat uw persoonlijke gegevens dus niet zomaar door derden te lezen zijn.
* Als een product te goedkoop aangeboden wordt, vertrouw dan op uw gezonde verstand en koop het niet. In de meeste gevallen kunt u er van uit gaan dat het niet kan voor die prijs en dat u uiteindelijk dus met lege handen staat.
* Mocht het toch gebeuren dat er iets mis gaat, dan kunt u daarvoor een klacht indienen op meerdere manieren:
- is het bedrijf aangesloten bij de Thuiswinkelorganisatie, dan kunt u daar uw klacht doorgeven.
- U kunt in veel gevallen ook terecht bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken.
- Als u er helemaal niet uitkomt met de tegenpartij kunt u naar de rechter stappen.

Rechten en plichten
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

# Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
# Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
# Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
# Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
# Aankoop van onroerend goed;
# Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt;
# Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
# Kranten en tijdschriften;
# Cd's, video's en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
# Financiële diensten;
# Weddenschappen en loterijen;
# Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
# Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:

De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:
# Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
# De belangrijkste kenmerken van het product;
# De prijs van het product (inclusief alle belastingen);
# Indien van toepassing, de kosten van aflevering;
# Wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
# Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
# De eventuele geldigheidsduur van het aanbod;
# De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
# De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!);
# Het bezoekadres van de leverancier;
# Gegevens omtrent eventuele garantie;
# Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging.

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.